SCAPA - Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide

Programul SCAPA are ca obiectiv îndepărtarea ambalajelor goale de produse de protecție a plantelor din mediu pentru a proteja sănătatea oamenilor și a mediului. Programul SCAPA înseamnă preluarea (colectarea) ambalajelor de la Centrele de colectare agreate de organizator și de la punctele de colectare (ferme sau fitofarmacii) dacă acestea generează cantități de ambalaje goale suficient de semnificative cantitativ conform specificațiilor Programului.

Toate serviciile de colectare prin SCAPA sunt gratuite atât pentru fermieri cât şi pentru distribuitorii produselor, care predau ambalaje de produse de protecție a plantelor cu respectarea strictă a Condiţiilor de preluare ale sistemului (tripla-clatire).

Implementarea Programului SCAPA este organizată şi susţinută financiar în mod integral de către companiile membre AIPROM şi companiile participante la sistem.

Preluarea ambalajelor este realizată prin intermediul operatorului agreat de AIPROM - ECOREC RECYCLING, furnizorul serviciilor de inspecţie, transport şi valorificare a ambalajelor, cu participarea importantă a companiilor distribuitoare selectate în calitate de Centre de Colectare (distribuitori de produse de protecție a plantelor).

Programul SCAPA aduce ca beneficiu suplimentar depoluării mediului, generarea de documente necesare pentru obținerea sau prelungirea autorizației de mediu. Apelarea la Programul SCAPA doar pentru a obține documentația necesară în mod gratuit este strict descurajată de către organizator și operator. Aceste servicii de consultanță solicitate în vederea obținerii documentației necesare pentru autorizația de mediu nu fac parte din Programul SCAPA. Cei care doresc accesul la serviciile de consultanță fără a livra ambalaje în SCAPA se pot adresa direct ECOREC RECYCLING, pentru contractare de servicii contra cost, dar fără a considera că participă la Programul SCAPA și fără a beneficia de gratuitate.

SCAPA răspunde în cel mai eficient mod cerinţelor fermierilor care îşi propun să aplice bunele practici agricole şi să respecte reglementările de protecţie a mediului, şi ajută comercianţii să-şi respecte obligaţiile legale.

Servicii oferite gratuit de operatorul Ecorec Recycling în programul SCAPA:

  • Colectarea, gestionarea și reciclarea deșeurilor din programul SCAPA, clasificate de generatori cu codul 15.01.01 pentru hârtie și carton, 15.01.02 pentru plastic și 15.01.04 pentru metal conform listelor parte integrantă din H.G. 856/2002;
  • Transportul și preluarea deșeurilor se va face atât prin mijloace de transport proprii cât și prin partenerii autorizați cu respectarea condițiilor de preluare ale Programului de Colectare SCAPA și a cantităților minime aferente;
  • Administrarea activităților de colectare a deșeurilor și suport în vederea organzării operaționale a acestora atât locativ, cât și legislativ, instrucțiuni specifice de mediu și conforme pentru generatori;
  • Operatorul asigură Colectarea, Valorificarea prin Reciclare și Coincinerare precum și eliminarea deșeurilor prin infrastructură specifică acreditată și autorizată legislativ;
  • Furnizarea și monitorizarea documentelor specifice care atestă preluarea deșeurilor aferente programului SCAPA de la generator, conform legislației în vigoare;
  • Suport legislativ/documentativ și consultativ pentru generatorii de deșeuri din programul SCAPA.

Alte servicii furnizate de către ECOREC RECYCLING și care nu fac parte din serviciile incluse în Programul SCAPA: servicii de preluare a deșeurilor diverse: periculoase și nepericuloase, precum și servicii de Consultanță de Mediu (alte segmente specifice), pot fi oferite contra-cost generatorilor, în baza unui contract între părți cu stabilirea condițiilor aferente.


 IMPORTANT! 

  Verifică programul de colectare SCAPA pentru județul tău!