Despre noi

Asociația Industriei de Protecția Plantelor din Romania, AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor. AIPROM reprezintă peste 85% din piața de produse de protecția plantelor din România. Totodată, AIPROM este membră a CropLife Europe. 


MISIUNEA NOASTRĂ

Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) are ca scop promovarea utilizării responsabile a produselor pentru protecția plantelor în contextul agriculturii durabile, care combină respectul pentru sănătatea oamenilor, cu grija pentru un mediu sănătos, satisfăcând, totodată, cererea pentru produsele agricole.


growing plant

PRIORITĂȚI

O LEGISLAȚIE CORECT APLICATĂ ÎN ACORD CU NORMELE EUROPENE

Ca membră a Uniunii Europene, România transpune și implementeaza legislația UE referitoare la autorizarea produselor de protecția plantelor. Un loc de frunte pe agenda noastră strategică îl ocupă cadrul legislative de autorizare în conformitate cu sistemul UE. AIPROM este partener de dialog cu autoritățile de reglementare în procesul de transpunere si implementare pragmatică, la timp și în mod corect a legislației UE.

AIPROM este recunoscută ca partener de dialog al autorităților de reglementare în procesul de transpunere pragmatică, la timp și în mod corect a legislației UE din domeniul omologării.

Cooperăm cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cu Comisia Națională pentru Omologarea Produselor Fitosanitare organizând acțiuni comune și participând la elaborarea de soluții reale la provocările adresate industriei. Principalul instrument legislativ european care reglementează activitatea industriei de protecția plantelor este REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, transpusă în legislația românească prin Hotărârile de Guvern 1559/2004, amendată prin HG 894/2005, HG 437/2005 și Ordinul Comun 421/687/832 al Ministrului Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor și Ministrului Sănătății, care impun ca pentru fiecare și orice utilizare intenționată a produselor pentru protecția plantelor să se dovedească, înainte ca produsul să fie aprobat și utilizat, că acesta nu prezintă nici un fel de risc inacceptabil pentru oameni și mediu. Elementul cheie în luarea deciziei este o evaluare științifică temeinică și independentă a oricărui posibil risc pe care l-ar putea presupune produsul.

AGRICULTURA DURABILĂ

AIPROM dorește să fie motorul unei agriculturi durabile în România. AIPROM este pe deplin angajată într-o agricultură durabilă, pentru o abordare logică care să îmbine grija ecologică pentru un mediu divers și sănătos cu exigențele economice ale agriculturii. AIPROM promovează agricultura durabilă prin dezvoltarea de produse cu impact redus asupra mediului, prin încurajarea sistemului de agricultură integrată, prin angajarea în inițiative voluntare, prin construirea dialogului de-a lungul întregului lanț alimentar și sprijinirea instruirea și formarea fermierilor. AIPROM sprijină în întregime Managementul Integrat al Culturilor, un sistem de producție integrată a culturilor care are drept scop sprijinirea fermierilor în stabilirea echilibrului între componentele economice, de mediu și sociale ale agriculturii durabile. Managementul Integrat al Culturilor are o componentă educațională importantă și în felul acesta contribuie la îmbunătățirea practicilor de protecție a culturilor.

Suntem, de asemenea, convinși că sistemele de agricultură integrată care îmbină metodele convenționale de protecție a culturilor cu inovația tehnologică trebuie să fie implementate în România pe o scară mai largă, pentru a deveni cât mai curând o practică curentă.

CALITATEA ALIMENTELOR ȘI SIGURANȚA CONSUMATORULUI

Industria de protecția plantelor este pe deplin angajată în realizarea standardelor sistemului european de reglementare transpus în legislația românească. Siguranța alimentară este o responsabilitate comună, iar AIPROM colaborează strâns cu ceilalți actori din lanțul alimentar pentru îndeplinirea obiectivelor ce trebuie atinse de România în acest domeniu.

MEDIUL

AIPROM este angajată în dezvoltarea de produse eficiente pentru agricultură, dar care să nu afecteze mediul înconjurător. Comercializarea și utilizarea produselor de protecția plantelor sunt strict reglementate și industria este angajată în respectarea standardelor stringente ale legislației UE și naționale.

AIPROM organizează sistemul național de colectare și incinerare/valorificare a deseurilor de ambalaje de pesticide. Proiectul vizează atingerea obiectivelor naționale de valorificare sau incinerare a deșeurilor de ambalaje de pesticide stabilite prin lege.

Pledăm în favoarea programelor care promovează transportul, depozitarea și utilizarea în mod responsabil a produselor de protecția plantelor pe întregul lor ciclu de viață, printr-o colaborare strânsă cu firmele distribuitoare și cu fermierii români.

COMUNICAREA

Ne străduim în permanență să îmbunătățim modul în care sunt recepționate dezideratele industriei de protecția plantelor din România. 

AIPROM informează în mod activ fermierii, autoritățile de reglementare și mass media despre problemele cheie ale activității din domeniul protecției plantelor.
DOCUMENTE UTILE

Contact

Carmen Botez

Director Executiv

carmen.botez@aiprom.ro


+40 21 231 95 64

Ai putea fi interesat si de

Cu sau fara pesticide

Mai multe detalii

Proiectele noastre

Mai multe detalii

Despre AIPROM


Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor. AIPROM reprezintă aproximativ 80% din piața de produse de protecția plantelor din România.

Mai multe detalii
Contact