SCUT - Proiect de lupta impotriva utilizarii de produse contrafacute de protectia plantelor

AIPROM a luat iniţiativa combaterii utilizării de produse contrafăcute de protecţia plantelor printr-un proiect cu durata de 3 ani, susţinut la nivel european de CropLife Europe. Proiectul se adresează distribuitorilor şi utilizatorilor de produse de protecţia plantelor în special, dar şi autorităţilor şi publicului larg. Proiectul a fost intitulat SCUT semnificând efectul sperat împotriva extinderii contrafacerii produselor de protecţia plantelor, comerţului şi utilizării de produse contrafăcute.

Misiune

Proiectul SCUT va identifica un set de instrumente sigure si uşor de utilizat pentru a reduce contrafacerea produselor de protecţia plantelor şi implicit comerţul cu produse contrafăcute de protecţia plantelor.

Obiective

 1. Schimbarea mentalitǎţii şi abordǎrii fenomenului de contrafacere a produselor de protecţia plantelor atât la distribuitorii de produse de protecţia plantelor şi fermieri, cât şi la autoritǎţi, sub sloganul "toleranţǎ zero faţǎ de produsele contrafǎcute de protecţia plantelor"
 2. Dezvoltarea durabilǎ a agriculturii, prin reducerea efectelor adverse asupra sǎnǎtǎţii oamenilor şi mediului
 3. Îmbunǎtǎțirea legislaţiei naţionale fitosanitare, prin propunerea de mǎsuri specifice anti-contrafacere

Cum?

 • Printr-o campanie susţinutǎ de informare şi educare a publicului şi în special a distribuitorilor şi fermierilor
 • Prin furnizarea de instruire personalizatǎ anti-contrafacere organelor de control, distribuitorilor şi agricultorilor
 • Prin furnizarea de expertizǎ şi de materiale de formare privind practicile anti-contrafacere, cu atenţie la comerţul paralel şi reambalare
 • Prin modificarea legislaţiei, astfel încât monitorizarea produselor comercializate în paralel sǎ fie aceeaşi ca şi monitorizarea produselor de referinţǎ de protecţia plantelor
 • Prevenirea şi reducerea comerţului ilegal cu produse contrafăcute de protecţia plantelor prin proiecte educaţionale şi prin dezvoltarea unui sistem de piaţǎ de alertǎ.

CITIȚI DESPRE PAGUBELE PE CARE LE ADUCE CONTRAFACEAREA PESTICIDELOR ÎN EUROPA

PRODUSELE CONTRAFĂCUTE

Despre produsele contrafăcute de protecţia plantelor

Cantităţi crescute de produse contrafăcute de protecţia plantelor sunt fabricate, puse pe piaţă şi vândute în întreaga lume, în vreme ce progresele tehnologice şi legislaţia comercială relaxată facilitează răspândirea acestora. Aceasta este o formă serioasă de crimă organizată.

Ce sunt produsele contrafăcute de protecţia plantelor?

Contrafaceri sofisticate (ambalarea şi etichetele sunt identice cu cele ale produselor originale)

Produse aduse în ţară prin modalităţi ilegale de comerţ paralel, mascate ca fiind legale, dar conţinând materiale de calitate inferioară. Prin comerţ paralel se înţelege introducerea într-un Stat Membru a unui produs de protecţia plantelor care este omologat într-un alt Stat Membru şi care este identic cu un produs de protecţia plantelor (numit produs de referinţă) deja omologat în Statul Membru care importă.

Copii de calitate inferioară, fară etichetă sau etichetate rudimentar, neomologate şi netestate

Produsele contrafăcute şi ilegale se împart în 3 categorii:

 1. Produse care conţin apă, talc, soluţii diluate de pesticide şi substanţe interzise, prezentate în ambalaje de pesticide;
 2. Produse sofisticate care conţin produse generice vândute ca produse de marcă în ambalaje contrafăcute minuţios;
 3. Importuri ilegale de produse generice introduse în ţară abuziv prin nerespectarea legislaţiei în vigoare.

Cum funcţionează acest comerţ periculos?

 1. Produsele contrafăcute de protecţia plantelor sunt de cele mai multe ori fabricate în Asia. Operaţiunile de producţie diferă, dar în toate situaţiile, ele nu respectă standardele stricte de calitate şi siguranţa, aşa cum se cere în Europa.
 2. Produsele contrafăcute sunt aduse în Europa pe cale maritimă sau aeriană. De obicei, li se crează o identitate falsă, ignorându-se standardele de siguranţă pentru transport şi manipulare. Substanţe foarte toxice sau foarte inflamabile sunt transportate în mod obişnuit fără nici o consideraţie faţă de siguranţa echipajului, a manipulatorilor sau a publicului în general.
 3. Produsele sunt distribuite în întreaga Europă de către infractori organizaţi, dintre care mulţi sunt implicaţi în traficul cu droguri, contrabandă şi prostituţie.
 4. Produsele contrafăcute de protecţia plantelor sunt utilizate la ferme din întreaga Europă, ameninţând sănătatea şi siguranţa consumatorilor, mediului şi fermierilor. Produsele contrafăcute sunt traficate prin intermediul distribuitorilor comerciali sau direct de bandele de infractori.

CE PUTEM FACE?

Cum recunoaştem produsele contrafăcute şi ce putem face împotriva contrafacerii

Produsele contrafăcute sunt un pericol pentru sănătatea fermierilor, a consumatorilor, dar şi pentru mediul înconjurator. Acestea pun în pericol reputaţia producătorilor şi pot cauza importante pierderi financiare atât pentru fermieri, cât şi pentru producatorii de produse pentru protecţia plantelor. Falsificarea şi vânzarea ilegală a produselor de protecţia plantelor a crescut în mod semnificativ în ultimii ani. În acelaşi timp, tot mai des, autoritaţile din întreaga Europă aduc în faţa tribunalelor bandele de infractori, aplicând amenzi şi dând condamnări la închisoare, dar mai sunt multe de făcut. Puteţi ajuta şi dumneavoastră învăţând să recunoaşteţi produsele contrafăcute.

Iată câteva dintre caracteristicile care pot fi regăsite la examinarea atentă şi analizarea produselor contrafăcute:

Calitatea slabă a substanţei active cu un conţinut ridicat de contaminare toxică

Doze mai mici de substanţă activă decât cele specificate pe etichetă

Substanţa activă diferită de cea declarată pe etichetă

Numeroşi poluanţi atât cunoscuţi, cât şi necunoscuţi, care depăşesc limitele stabilite în documentaţiile ONU cu privire la Alimentaţie şi Agricultură (FAO)

Reutilizarea ambalajelor/ recipientelor originale după folosirea conţinutului, pentru a fi reumplute cu produse contrafăcute (conţinutul poate varia de la talc şi nisip până la amestec de produse chimice cu origini şi caracteristici necunoscute). Produsele contrafăcute sunt importate în Uniunea Europeană prin diferite mijloace de transport, fără autorizaţie de comercializare şi sunt vândute cu numele producătorului.

Depistarea produselor contrafăcute nu este facilă.

Vă puteţi întâlni cu două categorii de produse contrafăcute:

 1. Produse contrafăcute uşor de identificat – eticheta este ataşată neglijent, este relipită sau uşor ruptă; produsele sunt vândute pe piaţa neagră, prin intermediul comerţului din uşa în uşa sau a distribuitorilor implicaţi în producţia ilegală.
 2. Produse contrafăcute greu de identificat – aspectul ambalajului, eticheta şi instrucţiunile de utilizare sunt foarte apropiate de original. La cel mai mic semn de îndoială cu privire la caracterul original al produselor, apelaţi la organele competente: Poliţie, Inspectorat Fitosanitar! Semnalaţi incidentul pe site-ul nostru!

Ce putem face pentru a evita achiziţionarea de produse contrafăcute?

În ultimii ani, autorităţile din întreaga Europă au adus în faţa tribunalelor bandele de infractori, aplicând amenzi şi dând condamnări la închisoare. Mari reţele de comercializare a produselor contrafăcute au fost anihilate, iar cei implicaţi au primit amenzi sau ani de închisoare. Operaţiuni având ca scop oprirea comerţului cu produse contrafăcute se desfăşoară acum în întreaga Europă, în ţări precum Spania, Italia, Germania, Ungaria, Grecia şi altele.

Daunele şi riscurile potenţiale provocate de produsele contrafăcute de protecţia plantelor ating atât fermierii, cât şi consumatorii. Ele se extind asupra vieţuitoarelor şi mediului în egală masură. De la pierderea potenţială a culturilor la cazuri grave de intoxicare.

Despre AIPROM


Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor. AIPROM reprezintă aproximativ 80% din piața de produse de protecția plantelor din România.

Mai multe detalii
Contact